O nás

Kvalitný environmentálny manažment si vyžaduje rozsiahle skúsenosti. Pre mnohé
podniky nie je preto efektívne budovať a udržiavať vlastné oddelenie životného prostredia. Sme firma, ktorá  pôsobí v odbore životného prostredia už viac ako 11 rokov, ktorá Vám bezchybne
zabezpečí Vaše legislatívne povinnosti v oblasti životného prostredia a poradenstva ADR.

Poskytujeme poradenské, konzultačné a audítorské služby zamerané na individuálny prístup ku klientom. Neustálym vzdelávaním pracujeme na odbornom raste našich zamestnancov.

Počas našej dlhoročnej praxe sme spolupracovali s veľkým množstvom podnikateľských subjektov a vyriešili množstvo rôznych problémov, preto sa nebojte obrátiť s Vašimi otázkami a problémami práve na nás.