Referencie:

Počas našej dlhoročnej praxe sme spolupracovali s veľkým množstvom subjektov. K dnešnému dňu aktívne spolupracujeme so subjektmi z odvetvia:

  • automobilový priemysel,
  • farmaceutický priemysel,
  • chemický priemysel,
  • zdravotníctvo,
  • doprava a logistika,
  • strojárstvo,
  • poľnohospodárstvo,
  • predaj a údržba vozidiel,
  • reklama a tlač,
  • prevádzka logistických parkov.